Застрахователни Термини

Застрахователни Термини

Доброволна злополука на местата в МПС 23/05/2013

Нов продукт представи ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Застраховката покрива риска от настъпване на застрахователно събитие за всички места в МПС, включително мястото на водача, съгласно броя им по талон. За застраховани се считат всички лица, пътували в МПС по … Има още

Публикувано в Застрахователни Новини, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Коментирайте

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС

Правоотношение по силата на което едно лице притежава имуществени или неимуществени блага, засягането на които от застрахователното събитие ще причини или ще представлява вреда за това лице

Публикувано в Застрахователни Термини | Коментирайте

Ликвидация на щети

Така се нарича процедурата по обработка на подадените искания за обезщетение, определяне размера на обезщетението и изплащането му. Застрахователните компании обявяват реда за ликвидация на щети които прилагат, както и реда за обжалване на решенията им за размера или отказа … Има още

Публикувано в Автокаско, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини | Коментирайте

Актюер

Това е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти. Отговорностите му са свързани с прецизно определяне на цените за съответните продукти, а също и оценка на необходимия паричен резерв, които следва да обслужва евентуални бъдещи … Има още

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини | Коментирайте

Надзастраховане

Застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на застрахования обект.

Публикувано в Автокаско, Застрахователни Термини | Коментирайте

Общи условия

Предварително записани от Застрахователя условия на договора, които съдържат всички основни елементи . За да породят действие Общите условия, те трябва да бъдат приети и от Застрахования и да са му предадени от Застрахователя и той да се е подписал … Има още

Публикувано в Автокаско, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Коментирайте

Вноска към полица

Това е премия (сума), която се дължи към съответна застрахователна полица , която е направена на разсрочено плащане и се погасява в определен период от време. Доказателство за плащане на вноска по полица се явява квитанцията, която се издава в … Има още

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Злополука на местата в МПС

Заедно със застраховка Гражданска отговорност във всяка една застрахователна компания се предлага възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка Злополука на местата в МПС. Основния предмет на тази автомобилна застраховка е живота и здравето както на водача , така и … Има още

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Валидност на полица

Застраховката Гражданска отговорност  и Каско са с валидност   една година. Това е срока определен от държавата. Срокът започва от дата на сключване на застраховката и означава , че полицата е активна.

Публикувано в Гражданска отговорност, Застрахователни Термини | Етикети: | Коментирайте

Стикер по Гражданска отговорност

Стикера на застраховка Гражданска отговорност се издава от гаранционния фонд. На стикера  се отбелязва  чрез перфориране  датата, до която е валидна застрахователната полица. Стикера задължително се залепя на стъклото погледнато от вътрешна страна възможно най долу в ляво. Ако застраховката … Има още

Публикувано в Гражданска отговорност, Застрахователни Термини | Етикети: | Коментирайте