Злополука места в МПС

Злополука места

Доброволна злополука на местата в МПС 23/05/2013

Нов продукт представи ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Застраховката покрива риска от настъпване на застрахователно събитие за всички места в МПС, включително мястото на водача, съгласно броя им по талон. За застраховани се считат всички лица, пътували в МПС по … Има още

Публикувано в Застрахователни Новини, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Коментирайте

Общи условия

Предварително записани от Застрахователя условия на договора, които съдържат всички основни елементи . За да породят действие Общите условия, те трябва да бъдат приети и от Застрахования и да са му предадени от Застрахователя и той да се е подписал … Има още

Публикувано в Автокаско, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Коментирайте

Вноска към полица

Това е премия (сума), която се дължи към съответна застрахователна полица , която е направена на разсрочено плащане и се погасява в определен период от време. Доказателство за плащане на вноска по полица се явява квитанцията, която се издава в … Има още

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Злополука на местата в МПС

Заедно със застраховка Гражданска отговорност във всяка една застрахователна компания се предлага възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка Злополука на местата в МПС. Основния предмет на тази автомобилна застраховка е живота и здравето както на водача , така и … Има още

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Застраховка злополука на водача и пътниците в МПС

Заедно със застраховка Гражданска отговорност се предлага възможност за сключване на допълнителна застраховка Злополука на местата в МПС, която е доброволна. Застраховат се задължително всички места посочени в талона  за регистрация на МПС, включително и мястото на водача. Не се … Има още

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Злополука

Застраховка злополука на водача и пътниците в МПС; Застраховка за временно пребиваващи в чужбина; Застраховка групова злополука; Индивидуална застраховка злополука; Застраховка на гости на хотели; Задължителна застраховка трудова злополука за работещите на рискови работни места; Застраховка злополука на транспортни работници; … Има още

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Видове застраховки

Застраховка Гражданска отговорност на водачите на МПС Застраховка “ЗЕЛЕНА КАРТА” – Гражданска отговорност за чужбина Застраховка КАСКО Застраховка КАСКО на МПС; Застраховка КАСКО плавателни съдове; Застраховка КАСКО самолети; Застраховка КАСКО контейнери; Застраховка КАСКО релсови превозни средства и селскостопански машини; Застраховка … Има още

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Злополука места в МПС, Сертификат Зелена карта | Етикети: | Коментирайте

Гаранционен фонд

Гаранционният фонд има за цел извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.Клиентите на фонда са пострадалите лица, които искат обезщетение

Публикувано в Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС | Етикети: | Коментирайте

Застрахователен срок

Периодът, през който по силата на застрахователната полица, Застрахователят поема последствия от настъпване на рискове. Застрахователния срок започва от 00:00 часа на деня, записан като начало в полицата и завършва в 24:00 часа на деня, записан като край в полицата.

Публикувано в Автокаско, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС, Сертификат Зелена карта | Етикети: | Коментирайте

Застраховащ

Лице, което сключва застрахователен договор от името и в полза на затрахования.

Публикувано в Автокаско, Гражданска отговорност, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС, Сертификат Зелена карта | Етикети: | Коментирайте