Край на доплащането за „Зелена карта” за територията на ЕС 23/10/2013

В полиците ще пише, че застраховката важи на територията на ЕС, всички страни от ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария
В момента масово,  при покупка на задължителната застраховка, ако водачът заяви, че ще управлява автомобила си само на територията на България, той получава отстъпка от премията по полицата.
Според регламентите на Европейския съюз, застраховката е валидна на територията на целия ЕС и страните от Европейското икономическо пространство. В момента доплащането за сертификат „Зелена карта” се прави с цел да се предложи по-ниска цена. Така по закон, но не и на практика, само със застраховка „Гражданска отговорност“ може да се пътува и в Сърбия, Хърватия, Андора, Исландия, Норвегия и Швейцария.
Надзорът предлага като задължителен реквизит в полиците да се включва и текст, че застраховката важи на територията на ЕС, всички страни от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария.
Въвежда се и изискването полицата да важи до края на последния ден, включен в покритието. При някои застрахователи полицата е в сила само до часа, в който е сключена.

Това ще наложи корекции в електронните системи на застрахователите, което ще отнеме време. Затова промените в наредбата ще имат 3-месечен отлагателен срок след датата на обнародването им  в „Държавен вестник”.

Публикувано в Застрахователни Новини, Сертификат Зелена карта. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.