Доброволна злополука на местата в МПС 23/05/2013

Нов продукт представи ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.


Застраховката покрива риска от настъпване на застрахователно събитие за всички места в МПС, включително мястото на водача, съгласно броя им по талон. За застраховани се считат всички лица, пътували в МПС по време на злополуката.

По желание на клиента застраховката може да се сключи и само за мястото на водача.


Застраховката ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на трудоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие до размера на застрахователната сума за всяко едно събитие.


Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

Публикувано в Застрахователни Новини, Застрахователни Термини, Злополука места в МПС. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.