НОВ ПРОДУКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БУЛСТРАД 12/11/2013

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” въведе нов продукт , а именно застраховка на строителни и земекопни машини-Каско на машини.

Обект на застраховката са машини и съоражения , които се използват в строителната индустрия.

За да се сключи застраховката е необходимо да се попълни въпросник-предложение за да може да се събере пълна информация за обекта на застраховане.

Застрахователната полица задължително включва:

- Застрахователна полица по образец

- Общи условия по застраховката

- Добавъци с договорени специални условия за конкретната застраховка, включително добавъци в полза на банки;

- Списък – Описание на застрахованите машини.
- Писмени предписания към застрахования направени преди сключване на застраховката;
- Протокол за оглед и констатации;

Публикувано в Автокаско, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.