Нова тарифа по Гражданска отговорност на ДЗИ

От 01.02.2014 влизат в сила нови тарифи по застраховка Гражданска отговорност на застрахователна компания ДЗИ .

Промените се изразяват в застрахователната премия за леки автомобили собственост на физически и юридически лица.

Въвежда се завишение във всички райони при разсрочено плащане на застрахователната премия за леките автомобили, които са собственост на физически и юридически лица с териториално управление Република България както и ЕС.

Също така се променя и застрахователната премия по застраховка Автоасистанс за Република България.

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Компании | Коментирайте

По-скъпа „Гражданска отговорност“ при ПТП

По-висока цена за застраховката „Гражданска отговорност“ ще плащат от лятото шофьорите, които причинят катастрофа.
За коректните шофьори цената  може да падне. Това ще стане със старта на т.нар. система бонус-малус, която ще изчислява цената на полицата в зависимост от поведението на шофьора.
В момента Комисията за финансов надзор, съвместно с Гаранционния фонд, Асоциацията на българските застрахователи и софтуерна компания, подготвят единна система, в която самите застрахователни дружества ще въвеждат данни за всяко ПТП, заведено при тях по „Гражданска отговорност“ и „Каско“.
В базата данни ще бъде въведена информацията от всички получени в застрахователните дружества двустранни констативни протоколи от ПТП-та за щети по „Гражданска отговорност“ и „Каско“ от началото на 2009 г. насам. В системата ще бъдат вкарани и протоколите, издадени от КАТ при посетените от полицаи катастрофи от началото на 2010 г. насам.

Около март се очаква да започне тестването на регистъра, а в края на полугодието да се пристъпи към окончателното му въвеждане.
След въвеждането на единната система всеки един агент или застрахователен брокер ще бъде задължен да провери дали клиентът е причинявал катастрофи или не.
В зависимост от резултата ще бъде определена и индивидуалната цена на задължителната полица.
От това идва и логичния извод, че за шофьорите, които често причиняват катастрофи, цената може да скочи до 7 пъти, а примерните шофьори може да получат отстъпки.
Осем застрахователни компании вече подават данни към единната система за ПТП-тата у нас.Тя все  още не е официално приета и е в процес на разработка .
Към по-сериозна проверка се очаква да се пристъпи през март.

Всички застрахователи, а и КАТ, ще започнат въвеждането на наличните при тях протоколи от ПТП-та. Очаква се новата система да заработи официално около средата на годината.

Осем застрахователни компании вече подават данни към единната система за ПТП-тата у нас. Въпреки че тя още не е официално приета и е в процес на разработка от спечелилата конкурса софтуерна компания, информацията вече се събира и по този начин се правят първоначални тестове на системата. Към по-сериозна проверка се очаква да се пристъпи през март.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Po-skupa-Grazhdanska,-ako-pravish-katastrofi/nid-111689.html

За шофьорите, които често причиняват катастрофи, цената може да скочи до 7 пъти, а примерните шофьори може да получат отстъпки.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Po-skupa-Grazhdanska,-ako-pravish-katastrofi/nid-111689.html

Публикувано в Гражданска отговорност, Застрахователни Новини | Коментирайте

ПО-ЕВТИНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 26/11/2013

Всяка година през първата половина на ноември застрахователите са готови да посрещнат т.нар. кампания, като са налице новите тарифи, които са по-ниски спрямо действащите преди няколко месеца.
Други застрахователи пък решиха да не променят цените си, но за сметка на това да пуснат промоции или удължиха съществуващите.
Тарифите за една и съща кола и собственик сега са с до 16% по-ниски спрямо няколко месеца назад.
В най-масовия случай актуалните към момента цени на „Гражданска отговорност“ са с около 5% по-ниски спрямо септември. А има и автомобили, при които разликата в цената преди и сега е под 1%.

В определени случаи дори има и повишаване на цените. То обаче е валидно предимно за младите и неопитни шофьори, които са по-рискови и причиняват по-често инциденти на пътя. Освен това почти няма дружество, при което за абсолютно всеки автомобил новата тарифа да е по-ниска от старата.
Освен по-ниски тарифи застрахователните компании в момента предлагат на клиентите си и покупка на „Гражданска отговорност“ с отложено начало. Още сега хората, чиито полици изтичат на 31 декември или в първите дни след Нова година, могат да си подновят задължителната застраховка, а тя ще влезе в сила от или след 1 януари.

Така шофьорите биха могли да си спестят някой лев, ако валидните в момента тарифи се вдигнат към края на годината, или пък компаниите отменят предлаганите в момента промоции.

В най-масовия случай актуалните към момента цени на „Гражданска отговорност“ са с около 5% по-ниски спрямо септември. А има и автомобили, при които разликата в цената преди и сега е под 1%.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Do-16-po-evtina-Grazhdanska/nid-111408.html

арифите за една и съща кола и собственик сега са с до 16% по-ниски спрямо няколко месеца назад. Например при една от застрахователните

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Do-16-po-evtina-Grazhdanska/nid-111408.html

Други застрахователи пък решиха да не променят цените си, но за сметка на това пуснаха промоции или удължиха съществуващи

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Do-16-po-evtina-Grazhdanska/nid-111408.html

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини | Коментирайте

НОВ ПРОДУКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БУЛСТРАД 12/11/2013

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” въведе нов продукт , а именно застраховка на строителни и земекопни машини-Каско на машини.

Обект на застраховката са машини и съоражения , които се използват в строителната индустрия.

За да се сключи застраховката е необходимо да се попълни въпросник-предложение за да може да се събере пълна информация за обекта на застраховане.

Застрахователната полица задължително включва:

- Застрахователна полица по образец

- Общи условия по застраховката

- Добавъци с договорени специални условия за конкретната застраховка, включително добавъци в полза на банки;

- Списък – Описание на застрахованите машини.
- Писмени предписания към застрахования направени преди сключване на застраховката;
- Протокол за оглед и констатации;

Публикувано в Автокаско, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини | Коментирайте

Кампания автомобилно застраховане 01/11/2013

От 01.11.2013 ДЗИ стартира кампания, която ще бъде три месеца и ще е валидна до 31.01.2014 г.

Най-основно кампанията се изразява в предлагани специални отстъпки по автомобилно застраховане Каско + а именно:

- 5% допълнителна отстъпка при едновременно сключване на Каско и Гражданска отговорност.

Въвежда се и по-ниска тарифа в регионите Варна, Благоевград,Пловдив, Перник както и за всички без София и София град за леки автомобили до 2000 куб.см., които са собственост на юридически лица с деклариран район РБългария.

Намаляват се застрахователните премии във всички региони за товарни автомобили до 3.5 т. общо тегло с деклариран район територията на РБългария.

Промоционалната тарифа за леки автомобили, собственост на физически лица над 45 години с деклариран район на движение РБългария се въвежда като постоянна възрастова група.

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини | Коментирайте

Край на доплащането за „Зелена карта” за територията на ЕС 23/10/2013

В полиците ще пише, че застраховката важи на територията на ЕС, всички страни от ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария
В момента масово,  при покупка на задължителната застраховка, ако водачът заяви, че ще управлява автомобила си само на територията на България, той получава отстъпка от премията по полицата.
Според регламентите на Европейския съюз, застраховката е валидна на територията на целия ЕС и страните от Европейското икономическо пространство. В момента доплащането за сертификат „Зелена карта” се прави с цел да се предложи по-ниска цена. Така по закон, но не и на практика, само със застраховка „Гражданска отговорност“ може да се пътува и в Сърбия, Хърватия, Андора, Исландия, Норвегия и Швейцария.
Надзорът предлага като задължителен реквизит в полиците да се включва и текст, че застраховката важи на територията на ЕС, всички страни от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария.
Въвежда се и изискването полицата да важи до края на последния ден, включен в покритието. При някои застрахователи полицата е в сила само до часа, в който е сключена.

Това ще наложи корекции в електронните системи на застрахователите, което ще отнеме време. Затова промените в наредбата ще имат 3-месечен отлагателен срок след датата на обнародването им  в „Държавен вестник”.

Публикувано в Застрахователни Новини, Сертификат Зелена карта | Коментирайте

20 лв. увеличение на цената на Гражданска отговорност 04/10/2013

От 5 до 10% ръст на застраховка „Гражданска отговорност“ прогнозират застрахователи като това измерено в лева е 20 лв. над стойността на сегашната застраховка.
Тенденцията е постепенно застраховката да скача плавно с всяка следваща година, за да се достигнат нивата в другите европейски страни.
По данни от Комисията за финансов надзор без задължителна застраховка Гражданска отговорност се движат около 14 процента от регистрираните автомобили, но едва ли цената е проблем за тях.
Застраховка Гражданска отговорност е в пъти по-ниска у нас в сравнение с държавите от Европейския съюз.
В някои части на страната, предимно в Северна България, задължителната застраховка за автомобилите „Гражданска отговорност” (ГО) има надценка между 200 и 500% от базовата тарифа.

Висока застраховка Гражданска отговорност се предлага в крайдунавските градове Видин, Русе, Силистра, както и в областите Монтана, Враца, Разград и Добрич.
Ако собственик има 2 – 3 коли, регистрирани на свое име, то и застраховката ще бъде с надценка.
Тенденцията обаче е постепенно застраховката да скача плавно с всяка следваща година, за да се достигнат нивата в другите европейски страни.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Prognozirat-20-lv-uvelichenie-na-tsenata-na-Grazhdanska-otgovornost/nid-111149.html

Тенденцията обаче е постепенно застраховката да скача плавно с всяка следваща година, за да се достигнат нивата в другите европейски страни.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Prognozirat-20-lv-uvelichenie-na-tsenata-na-Grazhdanska-otgovornost/nid-111149.html

От 5 до 10% ръст на застраховка „Гражданска отговорност“. Това прогнозират застрахователи.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Prognozirat-20-lv-uvelichenie-na-tsenata-na-Grazhdanska-otgovornost/nid-111149.html

От 5 до 10% ръст на застраховка „Гражданска отговорност“. Това прогнозират застрахователи.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Prognozirat-20-lv-uvelichenie-na-tsenata-na-Grazhdanska-otgovornost/nid-111149.html

Публикувано в Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Застрахователни Новини | Коментирайте

Масирани проверки за Гражданска отговорност 10/09/2013

Засилен контрол за използването на колани от водачите и пътниците в автомобилите, както и  столчета за децата и каски за мотористите ще се осъществява на територията на страните от Европейски съюз от 9 до 15 септември тази година.
По време на акцията ще се извършват и проверки за валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Тази акция цели постигането на предварителен ефект и намаляването на риска от сериозни наранявания или смърт при пътни инциденти.

По време на акцията ще се извършват и проверки за валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Masirani-proverki-za-Grazhdanska-otgovornost/nid-111011.html

Засилен контрол за използването на колани от водачите и пътниците в автомобилите, както и обезопасителни системи и столчета за децата и каски за мотористите ще се осъществява на територията на страните от Европейски съюз от 9 до 15 септември тази година, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Masirani-proverki-za-Grazhdanska-otgovornost/nid-111011.html

Засилен контрол за използването на колани от водачите и пътниците в автомобилите, както и обезопасителни системи и столчета за децата и каски за мотористите ще се осъществява на територията на страните от Европейски съюз от 9 до 15 септември тази година, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/Masirani-proverki-za-Grazhdanska-otgovornost/nid-111011.html

Публикувано в Гражданска отговорност, Застрахователни Новини | Коментирайте

Промоционална кампания на Виктория 03/09/2013

ЗАД“ Виктория“ обявява две промоционални кампании – промоционална тарифа по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Есен 40+“ и Каско +ГО и получавате безплатен годишен сертигикат ЗК.
1.  Промоцията ГО „ЕСЕН 40+“ е предназначена за:

* физически лица над 40 години, собственици и ползватели на леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб.см.;
* при еднократно плащане;

2.  Кампанията Каско +ГО = безплатен годишен сертигикат ЗК е в сила, когато освен „Гражданска отговорност“, клиентите имат сключена и застраховка „Каско на МПС“:

Промоцията важи при следните изисквания:

*  При новосключени от 01.09.2013г. годишни полици Каско на МПС“ по клауза „Пълно Каско“ за леки автомобили със застрахователна стойност над 3000лв. и със собственици физически лица над 30 години;
* Собствениците на МПС-та и техните водачи да не са постоянно или временно пребиваващи /над 60 дни в календарната година/ в чужбина;
* Важи при действаща годишна полица ГО, до края на която остават 60 дни, изчислени към датата на влизане в сила на полицата Каско.
Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Гражданска отговорност, Сертификат Зелена карта | Коментирайте

Каско на МПС срещу първи риск 20/08/2013

ЗД Евроинс предлага нов продукт- Каско на МПС срещу първи риск.

Покритите рискове по застрахователната полица са :

1. пътнотранспортно произшествие (ПТП), настъпило в движение на застрахованото МПС. Застрахователният договор покрива щети на МПС, изразяващи се в увреждане на гума и/или джанта, от ПТП вследствие на дупка и/или неравност
на пътя, документирано от органите на полицията (при задължително посетено от тях място на ПТП) по установения нормативен ред чрез съставяне на протокол за
ПТП с материални щети или констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. щети нанесени на паркирано МПС, вследствие на пътнотранспортно произшествие (ПТП);
3. гръм / мълния. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява щетите по МПС от посочените рискове, изразяващи се в пълно или частично изгаряне, стопяване, обгаряне, овъгляване, тлеене, опушване, както и замърсяване от действието на
вода, пяна или препарати при гасене на възникналия вследствие на рисковете пожар;
4. буря или ураган. Щетите от бурята (урагана) се изразяват в събаряне, счупване, скъсване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други подобни механични повреди или унищожаване на МПС;
5. градушка. Обезщетяват се всички щети от действието на това събитие (счупване, натрошаване или повреждане), включително и косвените щети от измокряне след счупване на стъкла на МПС;
6. наводнение. Щетите от наводнение се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, отнасяне, повреждане на МПС или запълване (наводняване) на МПС;
7. тежест от естествено натрупване на сняг или лед, както и падане на ледени късове или снежни маси. Покриват се деформиране и/или разрушаване на МПС, причинени от посочените рискове, а също така и предизвикани от тежестта на
естествено образуван лед върху МПС;
8. свличане и срутване на земни пластове. Щетите по МПС от свличане или срутване на земните пластове, които се обезщетяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, се изразяват в деформиране, повреждане, разрушаване, затрупване, засипване или унищожаване на застрахованото МПС;
9. злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в нарушаване целостта и/или външния вид на застрахованото МПС (като разбиване, счупване, надраскване, заливане с химикали и др. подобни), но без:
а) кражба на части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС;
б) злоумишлени действия нарушаващи целостта на гумите на МПС.

Най важните моменти са:

  • Застраховат се само леки и товарни МПС до 3,5 т. на физически и юридически лица, но без МПС със специално предназначение.

    Рисковете в основното покритие се покриват без да е извършен оглед на МПС

  • Рисковете в разширеното покритие се покриват след извършен оглед, при който МПС се заснема от служител на „ЗД ЕВРОИНС” АД и се издава единствено електронен протокол за оглед.

  • При определени събития има лимит на застрахователното обезщетение на събитие.

  • Застрахователна премия над 60 лева може да се заплаща разсрочено.

  • При смяна на собственост застрахователния договор се прекратява.

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини | Коментирайте