Застраховка Автокаско

Застраховка Каско Онлайн

Вие можете лесно да сключите застрахователна полица Автокаско онлайн с няколко лесни стъпки:
1. В случай, че желаете да получите информация или да Ви бъде изготвена оферта за сключване на Застраховка Автокаско онлайн, като начало е необходимо да се свържете се с наш служител.
2. След кратката встъпителна и уточняваща информация, която ще ни е необходима, ние ще Ви изпратим Предложение-въпросник, което трябва да ни върнете попълнено (чрез имейл или факс), за да изготвим максимално точна и актуална оферта.
3. След като получим попълненото Предложение-въпросник, ще изготвим оферти към различни застрахователни компании или към точно определена застрахователна компания по Ваш избор. Ще потърсим най-подходящата за Вас и Вашия автомобил комбинация от цена, покритие и условия при ликвидация (наличие на щета/и).
4. След като уточним застрахователната компания, към която ще бъде сключена застраховка Автокаско е необходимо да ни предоставите копия на определени документи изискани от конкретния застраховател.
5. Ние ще изготвим застрахователната полица Каско и ще Ви я изпратим чрез куриер с наложен платеж до предварително посочен от Вас адрес в рамките на 2 работни дни.
6. След като сте получили застрахователната полица Автокаско е необходимо задължително да представите автомобила за оглед и снимки в най-близкия до Вас Ликвидационен център на застрахователната компания, за да е валидна застраховката Каско.

Освен, че ще Ви напомняме за предстоящи вноски и за изтичането на застрахователните полици Автокаско, при желание за подновяване няма да е необходимо да преминавате през първите четири етапа при първоначалното сключване, а ние директно ще Ви изготвим оферти. За клиенти, които подновяват сключени чрез carinsurance.bg застрахователни полици Автокаско е необходимо единствено да потвърдят липсата или наличието на промени в първоначално предоставената информация.

Застраховка Каско

Застраховка Автокаско е доброволна застраховка за моторни превозни средства и предлага съвсем различно покритие от задължителната застраховка Гражданска отговорност. В случай, че Вие имате МПС и сключена валидна застраховка Гражданската отговорност, то тя би покрила щетите нанесени от Вас на друго МПС. За да покриете щетите по Вашия автомобил, настъпили в резултат не само на ПТП, но и на природни бедствия и аварии, или злоумишлени действия на трети лица, е необходимо да имате сключена валидна Застраховка Автокаско.

Срещу платена застрахователна премия, Застрахователните компании предоставят покритие срещу различни рискове, като най-често срещаните и предпочитани от клиентите са:

- Клауза Пълно Каско - при което компаниите приемат да покриват най-общо казано всички рискове (възможни са изключения), включва се пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил при много събития:

 • Кражба на МПС;
 • Пожар и/или експлозия по време на престой и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния) или в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
 • Щети, причинени при ПТП с автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно;
 • Пожар и/или експлозия по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
 • Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил в паркирано състояние;
 • Природни бедствия;

- Клауза Минимално Каско - ограничени са рисковете до Пожар и/или експлозия по време на престой при неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, както и природни бедствия;

- Клауза Частично Каско - покриват се само част от рисковете, предварително посочени в Застрахователната полица, може да се включва покритие за щети при:

 • Пожар и/или експлозия по време на престой и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния) или в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
 • Щети, причинени при ПТП с автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, когато застрахованото МПС е било паркирано;
 • Злоумишлени действия на трети лица върху застрахованото МПС;

В зависимост от избраните клаузи, Застрахователните компании носят риска при настъпване на пълна загуба, частична щета, допълнително направени разходи, в резултат на настъпило застрахователно събитие, както и всички посочени в Общите условия на всяка компания и конкретно записани в полицата разнообразни рискове. Покриват се разходите за сервизни и други услуги, така че автомобилът да бъде приведен в състоянието, в което е бил при сключването на Застрахователната полица. От 07.10.2011 г. отпадна с изрична законова забрана, задължителното до преди това маркиране на автомобила, като остана единствено задължението за извършване на оглед и заснемането му.

В зависимост от комплексни фактори - вид и навършени години на МПС, териториален обхват на застраховката и множество др. и след попълване на Предложение-Въпросник, се изчислява дължимата застрахователна премия, на база тарифни числа (различни за всяка компания, съвсем ориентировъчно в границите от 3,75% за нови автомобили до 9,5% за такива над 10 години по клауза Пълно Каско), като за различните сегменти автомобили и техните собственици, са оказват изгодни условията в различни компании. При сключване на полица Автокаско Застрахователните компании правят и множество отстъпки: за нов клиент, за еднократно плащане, за наличие на валидна застраховка Гражданска отговорност към същата компания, за брой автомобили и др. Препоръчваме индивидуалния подход за сключване на Застраховка Автокаско за всеки един автомобил.

Могат да бъдат застраховани МПС, както с редовни български регистрационни номера, така и с чуждестранни, собственост на физически или юридически лица. Задължително условие е МПС да е преминало редовен Годишен Технически Преглед. По искане на кандидата за застраховане е възможно да се застрахова и допълнително монтирано оборудване. Териториалното покритие е основно за Република България, но все повече компании се ориентират и към покритие за чужбина – обикновено в рамките на държавите от споразумението Зелена карта. Валидността на Застраховка Автокаско по принцип е 12 месеца, като е възможно плащане на застрахователната премия както еднократно, така и на разсрочено плащане – до 4 вноски.

В последните няколко години популярност набира и т.н. ЛИМИТИРАНО Автокаско – при него Застрахователната компания приема да застрахова МПС до определен лимит: например 2000 лв., 3000 лв или 4000 лв., а заплатената застрахователна премия (задължително се плаща еднократно) е в рамките на 102 – 153 лв.

При настъпване на застрахователно събитие - щета, застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователната компания в срок, който е различен за всяка компания. Някои от компаниите предоставят на разположение на клиентите си и денонощна връзка с асистанс център. В случай на нужда – при обездвижване на пострадалото МПС, се налага ползването и на услугите на Пътна помощ.

За да бъде изчислено и изплатено обезщетение е необходимо представянето и на определени изисквани документи, като най-често това са:

 • Застрахователна полица;
 • Документ за правоспособност – шофьорска книжка;
 • Протокол за ПТП от административен орган или двустранен протокол;
 • Знак за валиден Годишен Технически Преглед и други;

като задължително се попълва и Уведомление за настъпила щета. Повечето от Застрахователните компании са ограничили броя на щетите, които могат да бъдат декларирани в паркирано състояние или прилагат самоучастие на собственика, а изплатената сума не може да превишава определено процентно отношение – максимум 3-5% от общата застрахователна стойност.

Вариантите за изплащане на застрахователно обезщетение са различни, в зависимост от комплексни фактори (възраст на МПС, застрахователна стойност, застрахователна премия, специални договорености):

 • По фактура от официален сервиз: обикновено за нови автомобили. Застрахованият не участва в разплащанията.
 • В доверен сервиз: издава се възлагателно писмо за извършване на ремонта в сервиз, с който застрахователят е сключил договор (доверен сервиз). За автомобили до определена възраст, над определена застрахователна стойност и при заплатена над определена застрахователна премия. Застрахователните компании изискват да се платят и неплатени вноски, в случай на разсрочено плащане.
 • По фактура от друг сервиз със съгласие на застрахователя: в този случай обезщетение ще бъде изплатено по представени оригинални фактури от друг сервиз, след изрично писмено съгласие на застрахователя или по експертната оценка на оторизирано от застрахователя вещо лице.
 • По експертна оценка: В тези случаи, експерт назначен от застрахователя определя цената на ремонта и обезщетението се изплаща на застрахования или се приспада от останали неплатени вноски при разсрочено плащане. За автомобили над средно 10 години считано от датата на производството, за които не е заплатена допълнителна премия, обезщетението се определя по експертна оценка на оторизирано вещо лице.

Казваме, че Тотална щета настъпва, когато общите разходи за възстановяване на автомобила надхвърлят 70-75% от застрахователната сума, както и когато с настъпването на последната щета, изплатените до този момент застрахователни обезщетения надвишават 80 % от застрахователната сума.

Въпреки сигурността, която дава застраховката Автокаско, призоваваме клиентите да управляват внимателно автомобилите си и винаги да се отнасят с отговорност и грижа към собствеността си.