Условия за Ползване

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Ние” или „Сайтът” означават Carinsurance.bg.

Предлагани застраховки онлайн

Чрез този уебсайт към настоящия момент Carinsurance.bg дава техническата възможност на водещи брокери да предлагат онлайн сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС”, в избрано от потребителя застрахователно дружество.

Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Тарифите в сайта за застраховка “Гражданска отговорност” са валидни само за територията на Република България. В случай, че желаете да Ви бъде издаден сертификат “Зелена карта” за пътуване в чужбина, е необходимо да се свържете с наш консултант, за да получите максимално коректна информация.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата.

Правни изключения и ограничения

Carinsurance.bg не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Carinsurance.bg, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. Carinsurance.bg не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

Carinsurance.bg не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Carinsurance.bg, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на Carinsurance.bg се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уеб сайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние не носим отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че Carinsurance.bg отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Carinsurance.bg има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

Carinsurance.bg не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Carinsurance.bg.

Защита на личните данни

Ние сме регистрирани по Закона за защита на личните данни.

Личните данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) се събират единствено и само в случаите, в които те са доброволно предоставени от потребителите на сайта, желещи да сключат застраховка „Гражданска Отговорност” и ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

Екипът на Дружеството няма право да предоставя личните данни на потребителите на уебсайта на трети лица, без тяхното изричното съгласие за това, с изключение на застрахователните дружества, издаващи поръчаните чрез уебсайта полици за застраховка „Гражданска отговорност” и в случаите предвидени от закон, както и се задължава да предприеме всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителите имат възможност да поискат във всеки един момент преглеждане и заличаване на данните им от базите данни на сайта, като се свържат с нас чрез секцията за контакти.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.