Застраховка Гражданска Отговорност Онлайн. Безплатно сравнете цените на застраховки ГО на българския пазар и застраховайте изгодно вашият автомобил!

 

Вид МПС

Кубатура

Предназначение на МПС

Застраховател

Буквите на Рег. Номер

 

ТОП ОФЕРТИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Вид МПС Кубатура Предназначение Застраховател Цена  
ЛЕК АВТОМОБИЛ
ОТ 1401см³ ДО 1500см³
За лично ползване 0.00 лв.
МОТОПЕД
ДО 50 см³
За лично ползване 0.00 лв.

Защо онлайн застраховка Гражданска Отговорност?

Предимствата за Вас при сключване на застраховка онлайн са:

 • Безплатно сравнявате цените на застраховка ГО на Българския пазар!
 • Избирате най-добрата оферта за Вас!
 • Спестявате време и пари при поръчка на онлайн застраховка ГО!
 • Получавате Вашата застраховка от 1 до 2 работни дни!
 • Плащате при доставката на Вашата застраховка!
 • Получавате напомняне и най-добрата оферта за Вас преди изтичането на Вашата Застраховка!
 • Carinsurance.bg е един от първите сайтове в България предлагащи онлайн застраховки и вече много клиенти ни се Довериха!

Застрахователни новини

Най-актуалните цени за застраховка Гражданска Отговорност и всички промени в Застрахователния бранш в България, Застрахователните Компании, Застрахователното Законодателство и Застрахователните брокери.още

Полезна информация

Полезна информация и отговори на много въпроси пряко свързани със сключване на застраховка ГО, застрахователни събития, застрахова- телни щети, получаване на застрахователни обезщетения и нуждата от до застраховане.още

Застраховка Гражданска отговорност


Какво е Гражданска отговорност?

Застраховка ГО е задължителна за всички собственици на Моторни Превозни Средства (МПС), а сключването й цели обезщетяването на имуществени и неимуществени вреди, които водачът на застрахования автомобил причини в следствие на ПТП (Пътно Транспортно Произшествие) по негова вина на трети лица.

Наличието на застрахователен договор за задължителна гражданска отговорност на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.

Срокът на задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една година. Допуска се разсрочване на застрахователната премия на 2, 3 или 4 равни вноски, според застрахователния договор, като се посочва и срока на заплащането им. В тези случаи знакът, който се издава от Гаранционния фонд удостоверява и срока, за който е платена застрахователната премия.

Какво покрива застраховката Гражданска отговорност, когато пострада застрахованият автомобил?

Застраховката Гражданска отговорност е насочена към пострадалите, като обезщетения се изплащат само на потърпевшите лица. Виновният водач няма право на обезщетение, т.е. застраховката „Гражданска отговорност" не покрива щети, ако застрахованото МПС пострада, този риск е възможно да бъде покрит от друг вид допълнително сключена застраховка - „Каско на МПС".

Каква е разликата между имуществени и неимуществени щети?

Най-общо казано имуществените щети са тези, когато са пострадали предмети, а неимуществените тези с пострадали хора.

Шофиране без застраховка Гражданска отговорност

Ако шофирате без да имате сключена задължителната застраховка ГО, то рискувате при проверка от КАТ да Ви бъде отнет талона и да Ви бъде наложена парична глоба.

Гаранционен фонд

Всички застрахователни дружества в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност", правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев" №2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/980 66 72.

Гаранционният фонд изпълнява функции и задачи, възложени по закон, насочени към защита на интересите на гражданите на Република България и на Европейския съюз - изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано МПС на територията на България или виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност".

Система Бонус - Малус

Следвайки естествения ход на развитие на застраховкителния пазар и Българските застрахователни дружества започнаха предлагането на застраховка Гражданска отговорност по системата "Бонус – Малус", т.е. цените на застраховките са по-ниски за шофьори без произшествия (или липса на вина за ПТП) и съответно по-високи за шофьори причинили ПТП (важи само за физически лица).

Влияние върху цената на застраховката Гражданска отговорност оказва и възрастта на водача, шофьорския му стаж и региона на регистрация и на управление на автомобила.

Лимит на застраховка Гражданска отговорност

От 11.06.2012 г. Задължителната застраховка ГО на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

 • 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
 • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;

- за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Това са минимални лимити на отговорност, които са задължителни по закон, но те може да бъдат доброволно увеличени. В този случай ще трябва да се заплати по-висока цена на застраховката.

Данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. влезе в сила Закон за данък върху застрахователните премии, с който се въвежда допълнително начисляване на данък в размер на 2% върху застрахователни премии, получени от застрахователните компании по облагаеми застрахователни договори, за рискове разположени в Република България, включително и върху застраховка Гражданска отговорност. Дължимата сума се посочва на отделен ред в застрахователната полица, отделно от застрахователната премия и Гаранционния фонд и се събира при сключването на застраховката, както при еднократно плащане, така и към всяка поредна вноска при разсрочено плащане.

Какво представлява Застраховката "Зелена карта"?

Със застраховката Гражданска отговорност може срещу заплащане на допълнителна премия да се предостави покритие и за трети държави, участващи в системата "Зелена карта", за което застрахователят издава сертификат "Зелена карта".

Промяна на собствеността

В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство, договорът за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява, но в 7-дневен срок (може да е различен за различните застрахователи) новият собственик е длъжен да уведоми застрахователя за прехвърлянето. Ако този срок не бъде спазен застраховката става невалидна, независимо, че се отнася за същия автомобил.

Указания за сключване на застраховка Гражданска отговорност чрез carinsurance.bg


СРАВНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ

НАЧАЛНА СТРАНИЦА: Имате възможност да изберете само в 5 СТЪПКИ най-подходящата за Вас и Вашия автомобил оферта за сключване на задължителна застраховка Гражданска отговорност:
СТЪПКА 1: Избор на вид МПС - код „D” от регистрационния талон на автомобила.
СТЪПКА 2: В зависимост от вида на МПС се избира кубатура (за леки автомобили) - код „P.1” от рег. талон или общо тегло в кг (за товарни автомобили) - код „F.1”/ ”F.2” от рег. талон.
СТЪПКА 3: Предназначение на МПС.
СТЪПКА 4: За да се сравнят всички активни оферти от застрахователни компании се избира „ВСИЧКИ”, ако не - има възможност за избор само на определена компания.
СТЪПКА 5: Последната стъпка е избор на буква, с която започва регистрационния номер (само за български регистрационни табели!) - код „A” от рег. талон.

ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА

* Първите 4 полета - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, са от значение за точното определяне на застрахователната премия, като в зависимост от отговорите е възможна промяна във вече получената сума за плащане!

I. Поле ВОЛАН: някои от застрахователните компании прилагат завишение за автомобили с десен волан, а в други отказват да бъде сключена застраховка Гражданска отговорност!
II. Поле ЗЕЛЕНА КАРТА: в случай, че желаете да Ви бъде издаден и сертификат Зелена карта към застраховката Гражданска отговорност е необходимо да се отбележи „ДА”. Тарифите на всички Застрахователни компании за Застраховка Гражданска отговорност в сайта www.carinsurance.bg са за покритие на отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария! За управление на територията на останалите държави от споразумението Зелена карта (Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора) е необходимо да се заплати допълнителна премия и да бъде издаден сертификат. В този случай наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробности и на точната сума за допълнителното заплащане, което не е включено в получената след попълване на всички задължителни полета премия! За издаването на сертификата е необходимо да се приложи и копие от регистрационния талон на автомобила! III. Поле ШОФЬОРСКИ СТАЖ: в зависимост от годините шофьорски стаж е възможно завишение на премията в някои от застрахователните компании! IV. Поле Имате ли ПТП по Ваша вина?: тарифите на Застрахователните компании са формирани на база декларирана от собственика (обичаен водач) информация за наличието или липсата на ПТП. При избор на отговор „ДА” се попълва и преди колко време, като в зависимост от това е възможно и завишение на застрахователната премия! V. ДАННИ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Въвеждат се точни данни за собственика, вписани в регистрационния талон на автомобила:

 • ЕГН
 • трите имена на КИРИЛИЦА – код „С.1.1” от рег. талон
 • точен адрес на КИРИЛИЦА – код „С.1.3” от рег. талон
 • Необходимо е да се попълни и пощенския код на населеното място

VI. ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАНОТО МПС: Въвеждат се данни за застрахованото МПС, вписани в регистрационния талон на автомобила, като задължителни са:

 • Вид – код „D” от рег. талон
 • марка, модел - код „D.1” от рег. талон
 • регистрационен номер - код „A” от рег. талон
 • номер на рама/ шаси (с ЛАТИНСКИ букви) - код „E” от рег. талон
 • година на производство - код „B” от рег. талон
 • кубатура - код „P.1” от рег. талон
 • брой места - код „S.1” от рег. талон
 • цвят – код „R” от рег. талон
 • брой врати – тази информация не е вписана в рег. талон!
 • тип на купето на автомобила – седан, хечбек, комби и т.н.
 • мощност в kW – код „P.2” от рег. талон
 • общо тегло в кг (независимо от вида на МПС!) – код „F.1”/ „F.2” от рег. талон (стандартно съвпадат, ако не – по-голямата стойност)
 • по възможност е желателно да се попълнят и полета Двигател № – код „P.5” от рег. талон и вид гориво – код „P.3” от рег. талон

* ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНИКА И АВТОМОБИЛА ДА СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ТАЛОН, А НЕ ОТ СТАРА ПОЛИЦА ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ! ВАЛИДНОСТ, ПАДЕЖЕН ПЛАН И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
VII. Валидност на застраховката: посочва се деня от който да бъде валидна, като не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня следващ поръчката (ако е направена до 16.00 часа в работен ден), в случай че поръчката е направена в почивен (празничен) ден полицата може да бъде валидна най-рано от 00.00 часа след първия работен ден! Застраховката Гражданска отговорност се сключва винаги за срок от 1 година, като плащането може да бъде еднократно или на вноски. Ако се избере разсрочено плащане излиза информация за датите на падеж и съответно суми за плащане (без включен данък върху застрахователната премия в размер на 2%).
VIII. Предназначение на МПС: възможно е завишение за специфични дейности; налага се допълнително уточнение, в случай на различно от „Лично ползване” предназначение.
IX. Обичаен водач или държател различен от собственика: попълва се в случай, че желаете в полицата да бъде вписано лице, различно от собственика по регистрационен талон. В бланките на част от Застрахователните компании не е предвидено вписване на обичаен водач или само в случай, че собственика не е правоспособен. Необходимо е уточнение при потвърждаване на поръчката, след като наш служител се свърже с Вас!
X. СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: посочената премия е без включен Данък върху застрахователната премия в размер на 2%, но с включен Гаранционен фонд!
XI. ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА: В случай, че желаете да сключите доброволна Застраховка злополука на местата в МПС (сключва се задължително за всички места в МПС по регистрационен талон) е необходимо да посочите лимит на покритие (ако желаният лимит не е наличен е възможно да бъде уточнен с наш служител, при потвърждение на поръчката) и се заплаща допълнителна премия!
XI. В случай, че желаете да сключите доброволна Застраховка злополука на местата в МПС (сключва се задължително за всички места в МПС по регистрационен талон) е необходимо да посочите лимит на покритие (ако желаният лимит не е наличен е възможно да бъде уточнен с наш служител, при потвърждение на поръчката) и се заплаща допълнителна премия!
XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОЛИЦАТА: Лице за доставка: попълват се данни, необходими за доставката на полицата – точен адрес, като се избира съответно лице, което да потвърди поръчката, както и да даде необходима информация на наш служител, в случай на нужда; попълват се задължително полетата за стационарен, мобилен телефон и имейл с коректни и актуални данни! Можете да бъдете сигурни, че Вашата поръчка е приета, едва след като получите обаждане от наш служител за потвърждение! В случай, че е предоставен грешен телефонен номер и наш служител не успее да се свърже с Вас, поръчката няма да се счита за валидна и няма да бъде издадена Застрахователна полица! * Полиците се доставят всеки делничен ден от 09.00 ч до 18.00 ч и в събота от 09.00 ч до 14.00 ч с куриерска фирма Спиди. Доставки в неделя и официални почивни дни не се извършват. Калкулира се и сума за доставката, в зависимост от дължимата сума по наложен платеж!
XIII. ОБЩА СУМА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛИЦАТА: Сумата включва премията за застраховка Гражданска отговорност и за Доброволна Злополука на местата в МПС (в случай, че е избрана) и сумата за доставка на полицата, но не включва Данък върху застрахователната премия в размер на 2%, който се начислява допълнително.
XIV. Преди да пристъпите към избор на следваща стъпка, моля запознайте се с Общите условия на carinsurance.bg!
XV. След като сте се запознали с Общите условия и желаете да продължите с поръчката, е необходимо да проверите още веднъж верността и точността на въведената информация! В случай, че няма нужда от извършване на корекции може да натиснете бутон ПОРЪЧАЙ!
XVI. Наш служител ще се свърже с Вас, ако е необходимо да се получи допълнителна информация, както и за да бъде потвърдена поръчката и уточнена точната сума за заплащане на куриера - с включен 2% Данък върху застрахователната премия! В случай, че желаете да бъде направена последваща корекция или допълнение на вече въведени данни, може да се свържете с наш служител на посочените за връзка телефон или имейл, но не и след издаването и изпращането на полицата!
* ЕКИПЪТ НА CARINSURANCE.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРАВИЛНО И НЕТОЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ ДАННИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПОЛИЦАТА ИЛИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ИЗДАВАНЕТО Й! МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ БУТОН „ПОРЪЧАЙ” ПРОВЕРЕТЕ ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ!